Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät

Kulunvalvontajärjestelmät on tarkoitettu ihmismassojen kulun seurantaan ja ohjaamiseen sekä parhaan turvallisuuden takaamiseen vierailijoiden tarkistamisessa ja seuraamisessa.

Yhtiössä vierailu alkaa ovelta tai portilta, jolla on tärkeä rooli ensivaikuteman luomisessa. Kulunvalvontajärjestelmän ja turvaportin on oltava käyttäjäystävällisiä mutta turvallisia. 

Kulunvalvontajärjestelmään on mahdollista yhdistää työajanseuranta. Ohjelmisto integraation avulla järjestelmiin voidaan tuoda/viedä tietoa ulkoisista järjestelmistä. Kulunvalvontajärjestelmä voi ohjata myös kameravalvontajärjestelmää.

Suprema biometrisissa kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmissä on mahdollista tunnistautua kortin lisäksi sormenjälkitunnistuksen tai kasvotunnistuksen avulla. Biometriset järjestelmät ovat helppokäyttöisempiä ja turvallisempia kun kadotettavissa oleva erillinen kulkutunniste. Halutun turvatason ja siihen sopivan kulunvalvontajärjestelmän toteutamme aina asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaisesti.