Takuuehtot

Yleistä

Hansab Oy vastaa kaikkien myytyjen laitteiden (jatkossa laitteet) takuukorjauksista.
Laitteen takuuaika on 1 vuosi laitteen ostopäivästä.

Vastuu ja takuu

Takuu kattaa korjauksen ja valmistusvirheellisten osien vaihdon.
Takuu on voimassa, mikäli laitetta on huollettu säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. Suositeltava huoltoväli on 2-4 kertaa vuodessa riippuen siitä, kuinka usein laitetta käytetään sekä laitteen käyttöympäristöstä.
Takuu on voimassa, mikäli laitteessa olevia sarjanumeroita ei ole muutettu eikä laitetta ole avattu (sinetit ovat ehjät).
Takuu kattaa matkakulut kohteeseen, jos laite on kiinteästi asennettu.

Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet:

Laitteen siirtämisestä ja muista satunnaisista vaurioista;
Laitteen huolimattomasta tai ei-tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja säilyttämisestä sekä ylikuormituksesta;
Laitteen asennus- ja käyttöohjeiden sekä turvallisuusvaatimusten noudattamatta jättämisestä;
Laitetta ei ole asianmukaisesti maadoitettu.

Takuu ei ole voimassa:

Mikäli laitetta on korjannut sivullinen tai ei valtuutettu palveluyritys;
Hansab OY:ista riippumattomista syistä (ilkivalta, salama, vesi, tuli, jännitteen muutokset verkossa, sähköstatiikka, oikosulut, jne.);
Jos laitteessa ei ole käytetty tuottajan hyväksymiä materjaaleja (esim. lippurullat).

Takuuseen ei sisälly:

Laitteen toiminnan kannalta merkitsettömien vikojen (naarmut yms.) korjaus eikä myös normaalista kulumisesta aiheutunut osien vaihto;
Laitteen puhdistaminen, huollon ja käytön opettaminen;
Laitteen ohjelmavirheistä aiheutuneiden vikojen poistaminen; lamppu kustannukset. 

Toimeenpiteet vian ilmetessä

Tilaajan on ilmoitettava kirjallisesti Hansab Oy:lle välittömästi vian ilmetessä takuun aikana. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot; mikä tuote on kyseessä (tuotteen malli, sarjanumero), mahdollisimman tarkka vian kuvaus sekä tilanne, missä vika ilmeni.
Takuun jälkeen ei ole mahdollista viitata takuun aikana havaittuun vikaan, mikäli sitä ei ole ilmoitettu kirjallisesti Hansab Oy:lle.
Epäselvissä tapauksissa asiakkaan on aina neuvoteltava Hansab Oy:n kanssa korjaustöistä, takuun kattavuudesta, mahdollisesta korjausvelvoitteesta ja siitä onko laite mahdollista korjata Hansab Oy:n huollossa vai asiakkaan kohteessa.