RFID-tekniikka hyödyttää sekä kauppiasta että asiakasta

RFID-tekniikan käyttöönotto kaupan alalla tuo useita etuja paitsi kauppiaalle myös kuluttajalle. RFID-tekniikasta puhutaan, mutta sitä käyttävät vielä harvat - mikä se oikein on ja miten se toimii?

RFID (Radio Frequency Identification) on radiotaajuuksien välityksellä toimiva identifiointiteknologia, joka mahdollistaa tuotteiden tai kohteiden automaattisen etätunnistamisen ilman henkilöresursseja. RFID-ratkaisua voidaan verrata EAN-järjestelmään, jossa jokaisella tuotteella on oma viivakooditarra.  Viivakoodin avulla voimme erottaa yhden tuoteryhmän toisesta, mutta RFID on vielä sitäkin tarkempi: jokainen yksittäinen tuote saa yksilöllisen tunnisteen. Sen ansiosta jokaista tuotetta voi seurata erikseen.

Suurin ero ja hyöty on syntyy kuitenkin siitä, että RFID-tunnisteiden skannaamisen voi tehdä etänä. Kauppiaalle se tarkoittaa, että jokaista tuotetta ei tarvitse lukea tai skannata erikseen, vaan RFID-lukijat tunnistavat ne automaattisesti. Kaikki tunnisteet luetaan ja havaitaan hetkessä, ja RFID-ratkaisun laajuudesta riippuen luenta-alue voi ulottua kymmeniin metreihin. Yhden tavarahyllyn inventointi, joka muuten veisi kymmeniä minuutteja, tapahtuu RFID-tekniikalla hetkessä.

Kuinka RFID-ratkaisu muuttaa kauppaa? Lukuisista eduista tärkeimmät ja selkeimmin mitattavat ovat:

Vähemmän kadonnutta tavaraa sekä myymälässä että varastossa
Tarroittamalla tuotteet RFID-tunnisteilla kauppias saa automaattisesti yleiskuvan: mitkä tuotteet lähtivät varastosta (automaattinen tunnistus RFID-porttieilla) ja mitkä saapuivat kauppaan (automaattinen tunnistus myymälään tuotaessa). Tuotteita ei tarvitse rekisteröidä yksitellen viivakoodilukijalla, ja tiedetään heti, päätyivätkö kaikki varastosta lähteneet tavarat aiottuun määränpäähän. Varkauksien havaitseminen helpottuu ja varaston tilanne vastaa todellisuutta.

Optimaalinen jakauma varastossa ja myymälässä
RFID-tekniikkaa käyttävällä kauppiaalla on reaaliaikainen yleiskuva varastossa ja kaupassa olevista tuotteista. Yhtäältä se mahdollistaa pienemmät varastot ja toisaalta kaupassa ei synny tilannetta, jossa tavara yhtäkkiä loppuu. Tuotteiden saatavuudesta hyötyvät molemmat: asiakas saa positiivisemman ostokokemuksen ja kauppias voi myydä tuotteita, joille on enemmän kysyntää.

Lisääntyneet myyntiluvut
Kun varastossa ja kaupoissa olevat tuotteet tiedetään reaaliajassa, on helpompaa yhdistää eri myyntikanavat yhdeksi monikanavaiseksi asiakaskokemukseksi. Asiakkaalle voidaan tarjota mahdollisuus ostaa tavaroita verkkokaupasta ja noutaa ne myymälästä. Kaikki käy helpommin ja nopeammin kun voidaan luottaa siihen, että järjestelmässä näkyvä varastotilanne vastaa todellisuutta.

Vieläkin jännittävämpi ratkaisu on varustaa myymälän sovituskopit interaktiivisilla älypeileillä, jotka tunnistavat kokeillun vaatteen ja esittävät saatavilla olevat vaihtoehtoiset värit ja koot. Tai jopa suosittelevat yhteensopivia asuja. Shoppailusta tulee hauskempaa, minkä seurauksena asiakas saattaa ostaa lisää tuotteita.

Yhteenvetona: RFID-tekniikalla voit säästää aikaa ja tienata rahaa.

Ota yhteyttä ja löydämme sinulle oikean ratkaisun!

Takaisin