Pylväs joka pelastaa ihmishenkiä! Oikeasti

Kyseistä pylvästä nimitetään estepaaluksi eli pollariksi (englaniksi bollard),  ja sana juontuu satamalaitureilla käytössä olleista kiinnitystolpista. Nykyään näitä tolppia käytetään kaduille, ja niiden tehtävänkuva on hieman muuttunut – päämääränä on turvallisuuden takaaminen.

Estepaaluilla on tähän asti suojattu lähinnä tärkeitä rakennuksia, mutta niitä käytetään yhä enemmän myös yleisön suojelemiseksi julkisissa tiloissa. Niillä voidaan suojata jalkakäytäviä, rajoittaa kokoontumispaikkoja ja estää ajoneuvoja pääsemästä kielletylle alueelle.

Viime vuosina media on uutisoinut joukkotapahtumiin, joulumarkkinoille tai katukahviloihin kohdistuneista kuorma-autoiskuista. Usein surullisin seurauksin. Monissa tapauksissa ihmisten turvallisuus olisi voitu taata ajoesteillä. On selvää, että kaikkia paikkoja ei voida koskaan suojata sataprosenttisesti eikä kaikkia riskejä ennakoida. Voimme kuitenkin oppia kokemuksesta ja varmistaa ihmisten turvallisuuden parhaamme mukaan.

Turvallisuuden takaamiseksi käytetään usein erilaisia betoniesteitä, mutta niiden asentaminen ja siirtäminen ei ole kovinkaan helppoa. Sen sijaan modernia teknologiaa soveltavat pollarit toimivat hydraulisesti ja nousu- ja laskutoiminnon voi kytkeä päälle hetkessä. Vain asentaminen edellyttää perusteellisia esitöitä.  Este voi olla paikallaan ympäri vuoden, ja tarvittaessa se voidaan laskea maanpinnan tasolle esimerkiksi hälytysajoneuvoja varten.

Estepaalun toiminta on mahdollista kytkeä kulunvalvontaan samaan tapaan kuin tavanomaisilla puomeilla. Sisäänpääsy voidaan automatisoida käyttämällä rekisterinumeron tunnistusta, jolloin alueelle pääsevät vain kulkuluvan saaneet ajoneuvot. Kun kilven numero näkyy turvakamerassa, estepaalu aktivoituu, painuu maahan ja päästää ajoneuvon läpi. Muina aikoina paalu on ylhäällä ja rajoittaa muiden ajoneuvojen kulkua. Näitä ajoesteitä kutsutaan automaattipollareiksi.

Toinen ikävä esimerkki ovat tilanteet, jolloin ajoneuvo on syystä taikka toisesta ajanut bussipysäkille odottavien ihmisten joukkoon. Kyseessä ei aina ole tarkoituksellinen isku, kuljettaja voi menettää autonsa hallinnan esimerkiksi sairauskohtauksen tai muun onnettomuuden vuoksi. Tällaisissa tilanteissa estepaalu turvaisi suojattomia ja pahaa aavistamattomia ihmisiä. Paikoissa, joihin ei tarvitse varmistaa ajoneuvojen pääsyä, käytetään maahan valettuja teräspaaluja. Kiinteillä pollareilla voidaan jalankulkijoiden ja ajoneuvojen alueet erottaa selkeästi.

Pystyykö teräksinen törmäyspollari takaamaan turvallisuuden, autohan kaataa usein jopa useita sähköpylväitä ennen pysähtymistään? Ero on materiaaleissa ja asennusmenetelmissä. Estepaaluilla on oma turvallisuusluokituksensa, joka määrittelee niiden valmistusmateriaalit, mitat ja törmäyksenkestävyyden. Niiden asennusta varten valmistetaan erityisvaatimusten mukainen antura, joka sitoo paalun tukevasti maahan. Pollareita tuotetaan erilaisiin käyttötarkoituksiin, jolloin otetaan huomioon  myös ajoneuvojen luonne ja mahdollinen nopeus. Osa estepaaluista on suunniteltu pysäyttämään henkilöauton,  toiset pystyvät torppaamaan myös kovaa ajavan rekan. Autosta ei törmäyksen jälkeen jää välttämättä paljoa jäljelle, mutta vaarassa olleet ihmishenget pelastuvat.

Toivomme, että julkisen ja yksityisen sektorin toimijat pitävät huolta turvallisuudestamme!

Takaisin