Kameravalvonta trendit vuonna 2017

Vuonna 2017 kameravalvonta jatkaa kasvutrendiä sekä turvallisuusalalla että vähittäismyynnissä, julkisella sektorilla, terveysalalla ja liikennealalla. Kansainvälisten turvallisuusmessujen järjestäjä IFSEC Global on laatinut listan vuoden 2017 odotuksista kameravalvonnalta.

1. Integroidut valvontakamerat seurantavalmiudella

Vuonna 2017 odotamme sellaisten kameroiden käyttöönottoa, joissa on laajempi kuvakulma, suurempi resoluutio ja enemmän sensoreita. Tämän lisäksi odotetaan kameroilta enemmän integroituja toiminnollisuuksia, kuten datakompressio, suoratoisto, tietojen tallennusta ja analytiikka sisältäviä kameroita. Kun kameroista tule yhä älykkäämpiä, tietojenkäsittely ohjelmiston tärkeys sisään tulevan tietomäärän käsittelyyn kasvaa.

2. Asioiden internetin (IoT) sensorit ja videonhallintajärjestelmä

Asioiden internetin (Internet of Things, IoT) tulo on yksi tärkeimmistä nopean tietotulvan syistä haasteeksi videovalvontaan ja kollektiivisen liiketoimintaosaaminen keräämisen mahdollistaminen. Integroidun sensoriteknologian avulla voidaan tehdä kaupungeista älykkäämpiä ja sensoritiedot integroidaan videotietoihin ja analysoidaan, jotta kaupungeista tulisi houkuttelevampia ja turvallisempia.

Ajoneuvojen ja jalankulkijoiden liikkumista monitoroidaan ja ne tiedot yhdistetään junien, bussien ja metron ajantasaisen kulkemiseen, tällä estetään ruuhkia ja saadaan sujuvampaa liikennettä aikaiseksi. Pysäköinti alueita voidaan monitoroida ja sensoreista ja videoista saatu tieto jakaa ja opastaa vapaista pysäköintipaikoista ja näin parantaa asiakastyytyväisyyttä.

3. Videoanalysoinnin tukemiseen enemmän kameratietoja

Tänään 50% videon analytiikasta on tarkoitettu muuhun kuin tietoturvatarkoitukseen. Näiden analyyttisten toimintojen tueksi video on tallennettava pidempään. Videopohjaisia tietoja käytetään entistä enemmän liiketoiminnan tarkoituksiin ja mahdollistaa näin suurempaa taloudellista tuottoa liiketoiminalle. Erittäin hienostunut videon analysointisovellus tuottaa parempaa tietoa jota voi hyödyntää liiketoiminnassa päätösten tueksi.

4. Kameravalvonta tarve terveydenhuollossa

Tarvitaan nykyaikaisia kameravalvontaratkaisuja nostamaan yleistä turvallisuutta ja työn tuloksellisuutta. Haasteet, kuten väkivalta työpaikalla, huumerikokset, varkaudet ja terrorismi tarkoittavat, että terveydenhuollon on panostettava kulunvalvontajärjestelmiin ja kameravalvontaan. Älykkäät ja toimivat turvakameraratkaisut mahdollistavat myös potilaiden seurannan ja paremman palvelun tarjoamisen.

Tämän lisäksi terveydenhuollon kulunvalvonnan ja kameravalvonnan tiedot ovat erittäin tärkeitä, esimerkiksi suojautuakseen oikeustoimintoja vastan. Terveydenhuoltolaitoksia suositellaan säilyttämään videotallenteita vähintään kaksi vuotta.

5. Biometristen ratkaisujen kehitys

Biometriaa käytetään yhä enemmän tietomurtojen estämiseen.

Julkiset ja yksityisyritykset ovat yhä enemmän ottaneet käyttöön korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tietoverkkoturvallisuusallianssi käynnisti projektin, jolla todentamiseen suositellaan käyttämään sormenjälkitunnistinta ja kertakäyttökoodia. Toinen kasvava alue on kasvojentunnistus, missä biometristä teknologiaa käytetään nyt kameroiden kanssa.

IFSEC edellyttää, että erilaisia kävijämääriä laskevia ratkaisuja otettaan enemmän käyttöön auttaakseen sujuvampaan liikenteeseen, vähentäen ruuhkien syntyä ja näin parantaen liikennepalvelujen laatua.

6. Kameravalvonta palveluna

Markkinoille tulee yhä älykkäämpiä kameroita ja niihin integroituja sensoreita, ja on tapahtunut selkeä kehitys tiedon analysoinnin suuntaan. Tämä tekijöiden keskinäinen yhteenkuuluvuus luo perustan valvonnalle -palveluna.

Pienemmät käyttöönotot yhdistetään tähän palvelumalliin. Esimerkiksi yrityskeskukset voivat keskittää valvontapalveluja, jos ne käyttävät älykkäitä kameroita, joissa on erilaisia tietoa kerääviä antureita ja jotka tukevat analyyttistä ohjelmaa. Tällä voidaan automatisoida toimintoja joka mahdollistaa ennakoivampaa lähestymistapa valvonnassa kuin aikaisemmin.

Takaisin