Inner Range Integriti ja Suprema BioStar 2 voidaan nyt integroida

Integrointi sopii kaikille, joilla on Inner Range Integriti -pohjainen turva- ja kulunvalvontajärjestelmä ja jotka etsivät biometrisistä laitteista lisäsuojausta samaan Integrit-ratkaisuun.

Inner Range Integritin ja Supreman biometrinen integrointi mahdollistaa käyttäjien synkronoinnin ja konfiguroinnin sekä heidän biometristen tietojensa kirjaamisen BioStar 2 -palvelimelle. Kaikki kirjaamiset, määritykset, synkronoinnit ja muu integraatioon liittyvä data tallennetaan BioStar 2 -palvelimelle API-kyselyjen avulla.

Ratkaisu käyttää samanaikaisesti sekä Integritin että Suprema Biostarin palvelinta. Supreman laitteet on edelleen kytketty Integritin ohjaimiin wiegandin kautta, mutta kaikki käyttäjäkohtaiset asetukset ja käyttö tapahtuu Inner Range -järjestelmän kautta. Supreman laitteet tulee konfiguroida ja määrittää BioStarin palvelimella, mutta sinne ei tarvitse itse luoda käyttäjätilejä. Käyttäjät kirjataan Inner Range -järjestelmään ja BioStarin palvelin toimii taustalla.

BioStar 2 -palvelimeen liitetyt Supreman biometriset laitteet voidaan valita Integritin tallennuslaitteiksi, joiden kautta käyttäjä lisätään järjestelmään. Vaihtoehtoisesti kulkukortin myöntämiseen voidaan käyttää Integriti-tunnistetiedostoa.

Inner Range Integriti -ohjelmaan voidaan integroinnin kautta lisätä käyttäjien biometriset tiedot Suprema-laitteiden käyttöä varten. Kirjatut käyttäjät luodaan Supreman järjestelmään automaattisesti API:n avulla. Kulunvalvonnassa tämä mahdollistaa biometristen tunnistautumisen käytön tavanomaisen kulkukortin asemesta.

Takaisin