Crash Block -ajoeste on huomaamaton turvaratkaisu kaupunkitilaan

Kaupunkialueilla on kiinnitettävä huomiota jalankulkijoiden turvallisuuteen. Puistot, katujen ja teiden varsien kahvilat, koulujen ja päiväkotien piha-alueet sekä ihan tavalliset rakennukset tarvitsevat puomeja tai esteitä suojemaan ihmisiä ajoneuvoilta, jotka voivat sattua sinne vahingossa tai tahallaan.

Tavallisilta kukkaistutuksilta tai penkeiltä näyttävät Crash Block -ajoesteet tarjoavat huomaamatonta turvallisuutta. Tosiasiassa ne ovat erittäin turvallisia tiesulkuja, jotka pystyvät pysäyttämään suurella nopeudella lähestyvän ajoneuvon. Erilaisten designratkaisujen ansiosta Crash Block -esteet sopivat mihin tahansa ympäristöön luoden kaupunkitilaan turvallisia vapaa-ajan saarekkeita.

Esteitä voidaan asentaa myös valtion virastojen, pankkien, lentokenttien ja ostoskeskusten sisäänkäynteihin tahallisten ajoneuvohyökkäysten estämiseksi. Koska esteet asennetaan maan pinnalle, ne eivät vaadi perustusta ja voidaan sijoittaa paikoilleen myös väliaikaisesti.

Takaisin