Bodet Kelio mahdollistaa verkkopohjaisen työajanseurannan myös etätyössä

Kelion käyttöympäristö tarjoaa verkkopohjaisen ratkaisun työaikojen seurantaan. Sen avulla saat yleiskuvan käytetystä työajasta riippumatta siitä, tehdäänkö töitä työmaalla, kotona vai matkapuhelimella. Kelion ohjelmisto on suunniteltu työajan kirjaamiseen, henkilöstöresurssien suunnitteluun ja tulosten tarkistamiseen.

Kelion ohjelmistoalustalla työntekijät voivat kirjata työaikojen alkamisen ja loppumisen lisäksi myös tauot, lounaat, erilliset työtehtävät ja niihin käytetyn ajan. Työajat voidaan kirjata myös eri projekteissa, työmailla ja töissä. Prosessi on tehty työntekijälle yksinkertaiseksi: käyttäjänimellä ja salasanalla kirjaudutaan ohjelmistonäkymään, jossa työajan voi merkitä muutamassa sekunnissa.

Ohjelmisto antaa työnantajalle yleiskuvan läsnäolosta ja työhön tosiasiallisesti käytetystä ajasta. Sen avulla voidaan analysoida projekteihin kulunutta aikaa, suunnitella jatkossa tarkempia ja tehokkaampia projekteja ja auttaa pitämään kustannukset kurissa.

Kelion ohjelmiston perussovellusta voidaan helposti laajentaa erilaisilla moduuleilla, jotka tekevät alustasta integroidun kulku- ja työajanseurantajärjestelmän. Moduulit helpottavat päivittäistä työtä automatisoimalla kokoushuoneiden varaamisen ja vieraiden rekisteröinnin.

Työmaalla voidaan ohjelmiston lisäksi käyttää työajanseurantapäätettä, jossa tunnistautuminen tapahtuu RFID-kortilla, sormenjäljen ja kasvojen tunnistuksella. Päätelaitteissa on työaikojen tarkemman kirjaamisen mahdollistava kätevä käyttöliittymä, jossa on tarkat ohjeet näytöllä ja palautekyselyt työntekijöille.

Lisäksi Kelion ratkaisu voidaan helposti liittää erilaisiin taloushallinnon yritysohjelmistoihin työaikojen automaattiseksi lähettämiseksi palkanlaskentaan.

Takaisin